Quy định mức giá thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ Siêu thị Đà Nẵng

.

ĐNO - UBND thành phố ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Siêu thị Đà Nẵng được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

Quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Siêu thị Đà Nẵng đối với hộ kinh doanh cố định là 393.000 đồng/m²/tháng. Trong ảnh: Tòa nhà chợ Siêu thị Đà Nẵng (phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Ảnh: VĂN HOÀNG
Tòa nhà chợ Siêu thị Đà Nẵng (phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Ảnh: VĂN HOÀNG

Theo đó, quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Siêu thị Đà Nẵng đối với hộ kinh doanh cố định là 393.000 đồng/m²/tháng.

Đây là mức giá tối đa đã bao gồm các chi phí trực tiếp, quản lý, bán hàng, thuế theo quy định và các khoản chi phí khác có liên quan; chưa bao gồm dịch vụ trông coi hàng hóa, dịch vụ vệ sinh, dịch vụ thuê quầy sạp, điện, nước sinh hoạt của hộ tiểu thương tại chợ.

Mức giá trên áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Siêu thị Đà Nẵng.

UBND thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh tại chợ Siêu thị Đà Nẵng thanh toán giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ cho Công ty TNHH MTV Chợ Siêu thị Đà Nẵng.

Công ty TNHH MTV Chợ Siêu thị Đà Nẵng căn cứ mức giá tối đa quy định và từng vị trí, ngành hàng kinh doanh của từng hộ kinh doanh xây dựng mức giá dịch vụ cụ thể và thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ cho phù hợp, bảo đảm tính canh tranh và công bằng.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.
.