Quy hoạch Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050: Cơ sở pháp lý quan trọng cho phát triển bền vững

.

ĐNO - Phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của thành phố trong thời gian đến, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THÀNH LÂN
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo Chủ tịch UBND thành phố, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng luôn nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng cũng như tập trung cao trong công tác xây dựng Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn 2050, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Luật Quy hoạch và bối cảnh mới.

Quy hoạch này có tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của thành phố; làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ, kinh tế - xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hằng năm đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước.

Đến nay, dưới sự chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo Chính phủ; sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ban, ngành Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong khu vực và ý kiến góp ý quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được xây dựng hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 2-11-2023.

“Đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong thời gian tới. Đồng thời, là nền tảng để tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng và phê duyệt thống nhất, đồng bộ với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, phù hợp với định hướng, chủ trương tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đồng thời, thể hiện đầy đủ các quan điểm, định hướng phát triển theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Năm 2023, với chủ đề công tác năm là “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”, thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu.

Kinh tế thành phố tiếp tục được phục hồi dù vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, an sinh xã hội được đảm bảo quốc phòng, an ninh được giữ vững. Khu vực dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của thành phố.

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ các sự kiện, sản phẩm du lịch hấp dẫn, liên tục được tổ chức, thu hút đông đảo du khách.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp cận và mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố. Tính đến ngày 15-11-2023, thành phố cấp mới và điều chỉnh quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 47.000 tỷ đồng, thu hút gần 200 triệu USD vốn FDI.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả kinh tế xã hội năm 2023, thành phố đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại thời điểm này có ý nghĩa quan trọng để thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp; xác định các chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả trong thời gian đến.

Mở rộng không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế làm dư địa cho thu hút đầu tư.
Mở rộng không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế làm dư địa cho thu hút đầu tư.

Trên cơ sở khai thác tối đa nguồn nguồn lực nội tại của địa phương, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực bên ngoài, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn, bứt phá hơn... để thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian mới.

Tại Quyết định số 1287-QĐ/TTg ngày 2-11-2023 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định mục tiêu cho thành phố trong Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là trở thành đô thị lớn, sinh thái thông minh, bản sắc, bền vững ngang tầm quốc tế; giữ vững vai trò đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế là trung tâm du lịch quốc tế gắn với trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực và là thành phố biển đáng sống, đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay thành phố đã thực hiện công bố công khai toàn bộ nội dung quy hoạch đã được phê duyệt đến các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để biết và triển khai thực hiện.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể nội dung quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Để triển khai hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, đặc biệt là sự đồng hành của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

“Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp các ý tưởng triển khai các dự án phù hợp với các mục tiêu trong Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.
.