Điểm sáng công tác cải cách thủ tục hành chính

.

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân, các phường trên địa bàn thành phố không ngừng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục theo quy định. Từ đó, xuất hiện mô hình hay, cách làm mới, tạo điểm sáng về công tác cải cách hành chính (CCHC).

Người dân phường Hòa Thuận Tây tham gia ngày hội “Cung ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình” do UBND phường tổ chức.  Ảnh: T.H
Người dân phường Hòa Thuận Tây tham gia ngày hội “Cung ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình” do UBND phường tổ chức. Ảnh: T.H

Báo cáo sơ kết của Sở Nội vụ qua 2 năm triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố cho biết, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nội dung kế hoạch CCHC, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, mở rộng các tiện ích hỗ trợ người dân trong thực hiện các dịch vụ công, tạo sự hài lòng cao nhất của người dân, doanh nghiệp. UBND thành phố ban hành Đề án Chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã đã triển khai kế hoạch chi tiết chuyển đổi số trong ngành, địa phương; triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, từng bước chuyển đổi phương thức làm việc của các cơ quan từ môi trường truyền thống sang môi trường số dựa trên dữ liệu số và công nghệ số. Đến nay, thành phố có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 93%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 73% (gấp 1,3 lần tỷ lệ trung bình toàn quốc, vượt hơn chỉ tiêu quốc gia năm 2022 là 50% và chỉ tiêu thành phố năm 2022 là 65%). Thành phố bắt đầu triển khai theo hướng dịch vụ số, sử dụng dữ liệu số (như cơ sở dữ liệu dân cư, doanh nghiệp, đất đai) để thay thế thành phần hồ sơ phải nộp. 

Thực hiện quy định việc chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật, đến nay hầu hết các phường thực hiện nội dung này. Số lượng chứng thực do công chức giữ chức danh tư pháp- hộ tịch UBND các phường thực hiện từ thời điểm được ủy quyền đến hết ngày 7-7-2023 là 1.253.890 việc được chứng thực.

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn, đây là điểm sáng, nét nổi bật tích cực về CCHC trong mô hình chính quyền đô thị của thành phố. Việc chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch phường thực hiện ký chứng thực đã tạo sự hài lòng cho tổ chức, công dân khi đến liên hệ công việc, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm được thời gian của nhân dân. Đồng thời góp phần cải cách TTHC, tăng trách nhiệm cá nhân cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch phường cũng như các đơn vị đã triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) Võ Lê Anh cho biết, nếu trước đây công việc ký chứng thực này buộc phải có lãnh đạo UBND phường thực hiện, nay được ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch. Hiện phường Hòa Thuận Tây đã nâng dịch vụ công mức 1, 2 lên dịch vụ công trực tuyến mức 3 và toàn trình, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của tổ chức, công dân (113/124 TTHC được nâng cấp lên mức dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4 (toàn trình). Từ ngày 1-7-2021 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường tiếp nhận và xử lý 6.675 hồ sơ, phát sinh 1.770 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 95%. Thực hiện số hóa 100% hồ sơ công việc và kết quả giải quyết TTHC phát sinh. 100% tổ công nghệ số cộng đồng khu dân cư được thành lập hỗ trợ tích cực chuyển đổi số cho người dân. Giai đoạn 2021-2023, UBND phường tập trung nghiên cứu xây dựng các sáng kiến trong CCHC như ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng hợp và theo dõi số liệu kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bộ tài liệu hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến phường, triển khai nhân rộng mô hình “Tuyến phố thanh toán không tiền mặt”, tổ chức ngày hội “Cung ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình”…

Theo đại diện Sở Nội vụ, một điểm sáng nữa là hiện nay 100% phường trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện kết nối và sử dụng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định, không yêu cầu người dân cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy (kể cả xác nhận nơi cư trú) khi đã có thông tin, dữ liệu tra cứu được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. UBND các phường đang triển khai công tác chuẩn bị tiếp nhận và tuyên truyền phục vụ “3 trong 1”, gồm thủ tục: khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế và khai tử, xóa thường trú, hỗ trợ mai táng phí theo Đề án 06 về Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tính đến hiện tại, một số đơn vị phường có kết quả số hóa TTHC cao, đạt hơn 90% kết quả TTHC được số hóa. Nhiều đơn vị đã áp dụng những hình thức tuyên truyền CCHC hiệu quả, triển khai rộng rãi TTHC thông qua nhiều kênh khác nhau như treo pa-nô, sử dụng face book, zalo… Qua đó, công dân và các tổ chức nắm được cơ bản các TTHC và dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các thông tin liên quan đến các TTHC của địa phương…

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.