Hướng dẫn 34 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển đấu nối nước thải

.

Ngày 16-8, Phòng Quản lý đô thị quận Sơn Trà cho biết, từ ngày 10 đến 17-8, đơn vị phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng hướng dẫn 34 khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận chấp hành đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước riêng Mỹ Khê - Mỹ An để hạn chế nước thải trộn lẫn với nước mưa chảy tràn ra các bãi biển khi mưa lớn.

Tại các buổi hướng dẫn, chủ cơ sở cung cấp các hồ sơ liên quan về đấu nối nước thải như giấy phép xây dựng công trình, giấy phép đấu nối và thỏa thuận đấu nối nước thải đã được cấp...

Trên cơ sở hồ sơ, giấy tờ liên quan, đơn vị chức năng thống nhất với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ về mặt thời gian, vị trí đấu nối... nhằm sớm hoàn thành đầu nối nước thải vào hệ thống thống thoát nước riêng Mỹ Khê - Mỹ An.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.