Chính phủ Australia tài trợ đánh giá, nghiên cứu quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

.

Ngày 1-10, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt điều chỉnh văn kiện dự án rà soát, đánh giá và khuyến nghị về kết quả nghiên cứu quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án quy hoạch Cảng Hàng không Côn Đảo giai đoạn 2021-2030. Dự án nằm trong “Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải giai đoạn 2017-2021 sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia”.

 Theo đó, dự án sẽ rà soát, đánh giá phương án quy hoạch các Cảng Hàng không Cam Ranh, Đà Nẵng, Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tư vấn trong nước đã hoàn thành.

Được biết, dự án có tổng mức vốn ODA không hoàn lại từ Chương trình Aus4Transport là 713.000 AUD (hơn 450.000 USD) với thời gian dự kiến thực hiện dự án từ tháng 7-2023 đến 6-2024.

PHƯƠNG UYÊN

 

;
;
.
.
.
.
.