Hỗ trợ người sau cai

.

Với người nghiện ma túy, việc cai nghiện thành công rất quan trọng nhưng giải quyết tốt các vấn đề xã hội sau cai lại được xem là yếu tố mang tính quyết định đến hiệu quả công tác này. Thời gian qua, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình - cộng đồng, phục hồi và quản lý sau cai được thành phố quan tâm thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, sau khi tái hòa nhập cộng đồng, các ngành chức năng và địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ, giúp người nghiện rời xa ma túy, vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, học viên sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tập trung được chính quyền, đoàn thể cùng gia đình chăm lo giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất. UBND các phường, xã phân công cán bộ đoàn thể theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện để người sau cai ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện…

Tại quận Hải Châu, UBND các phường duy trì hoạt động của câu lạc bộ sau cai, sinh hoạt mỗi tháng 1 lần. Qua các buổi sinh hoạt, lãnh đạo UBND phường đối thoại với các trường hợp để nắm bắt tình hình kinh tế gia đình, việc làm và nhu cầu hỗ trợ phương tiện sinh kế… Đặc biệt, để động viên, khuyến khích người sau cai tránh xa ma túy, ổn định cuộc sống, thành phố còn thực hiện hỗ trợ người hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện tập trung, có thời gian sau cai đủ 5 năm trở lên không tái nghiện…

Theo UBND quận Thanh Khê, thời gian qua, địa phương quan tâm đến công tác tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai. Đồng thời tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, cũng như quy định các chính sách đặc thù phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tích cực vận động xã hội hóa việc cai nghiện cho các trường hợp nghiện ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội... 

Từ năm 2020 đến nay, toàn quận hỗ trợ được 122 người có nguy cơ cao nghiện ma túy, người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, người chấp hành quản lý sau cai nghiện. Theo đó, các trường hợp được hỗ trợ sinh kể, học nghề, tạo việc làm, ổn định và vươn lên cuộc sống. Lãnh đạo UBND quận Thanh Khê cho biết, địa phương tiếp tục đối thoại, tư vấn, kết nối giới thiệu việc làm, học nghề, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho các đối tượng cai nghiện, quản lý sau cai nghiện… Khuyến khích, động viên, hỗ trợ cho người có nguy cơ cao, người đang tham gia cai nghiện, người đang trong thời gian quản lý sau cai được học nghề, tạo việc làm, ổn định và vươn lên trong cuộc sống...

Để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy và từng bước can thiệp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy không tiếp tục sử dụng ma túy; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện, quận Hải Châu dự kiến tổ chức cho thanh thiếu niên hư, người sau cai nghiện ma túy tham quan thực tế tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng và Trường Giáo dưỡng số 3. Lãnh đạo UBND quận Hải Châu cho biết, đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc hỗ trợ kinh phí người hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện tập trung, có thời gian sau cai nghiện đủ 5 năm trở lên không tái nghiện...

Chuyến tham quan thực tế, nhằm nâng cao nhận thức của các trường hợp từng bị xử lý vi phạm hành chính về ma túy và thanh, thiếu niên hư hiểu rõ những tác hại, hậu quả của việc sử dụng lại ma túy, nhận thấy được những khó khăn, vất vả trong việc điều trị, cai nghiện ma túy và ý thức giá trị của cuộc sống... Qua đó, giúp các trường hợp hiểu rõ tác hại của ma túy, có trách nhiệm với  gia đình, xã hội; từ bỏ ma túy, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) đã đưa hơn 40 thanh, thiếu niên có quá khứ vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật tham quan Cơ sở xã hội Bầu Bàng và Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ Công an).

Chuyến tham quan giúp các trường hợp suy nghĩ, chiêm nghiệm cuộc sống ở những nơi đây khác xa so với ở gia đình. Từ đó tự giác thay đổi cách sống, suy nghĩ lệch lạc, có cách nhìn nghiêm túc để tránh xa nguy cơ phạm pháp và tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.