Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai được diễn ra từ ngày 15-5 đến 22-5-2024 với chủ đề “Hành động sớm, chủ động trước thiên tai”.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương như hội nghị, hội thảo; treo khẩu hiệu tuyên truyền các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai; tăng cường thông tin, truyền thông về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của tuần lễ...

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; tập trung hoàn thiện phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai năm 2024; tổ chức triển khai thực hiện đề án “Xây dựng thành phố an toàn trong thiên tai giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045”, các giải pháp phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn,...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.