Phụ nữ Đà Nẵng với mô hình 'Đường tàu – Đường hoa'

.

ĐNO - Hội LHPN thành phố và Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng vừa triển khai mô hình “Đường tàu - Đường hoa” thuộc phạm vi Ga Thanh Khê (Đường Bầu Trảng 7, PhườngThanh Khê Tây, Quận Thanh Khê) thu hút đông người dân tham gia.

.
Hội LHPN thành phố và Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng vừa triển khai mô hình “Đường tàu - Đường hoa” thuộc phạm vi Ga Thanh Khê (Đường Bầu Trảng 7, PhườngThanh Khê Tây, Quận Thanh Khê).

Được biết, mục đích của Mô hình là nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ về công tác, bảo vệ môi trường, vận động hội viên, người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp. Đồng thời, duy trì, phát huy hiệu quả mô hình “Đoạn đường tự quản, tuyến phố nở hoa” gắn với trồng cây, trồng hoa làm đẹp các nhà ga, tuyến đường sắt, tạo hành lang an toàn và cảnh quan sạch, đẹp trong khu dân cư. Việc triển khai mô hình cần đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Để triển khai mô hình, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo hội các cấp nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân nói chung trong đó có hội viên phụ nữ đang sinh sống dọc các tuyến đường có đường tàu đi qua để định hướng trong việc triển khai và vận động xây dựng mô hình phù hợp, an toàn cũng như nắm rõ số lượng địa bàn các chi hội, xã phường có đường tàu để chỉ đạo phối hợp triển khai mô hình; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mô hình. Bên cạnh đó, Hội cũng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng và Hội LHPN các quận, huyện tiến hành khảo sát, lựa chọn tuyến đường đảm bảo phù hợp với nhu cầu của hội viên phụ nữ và người dân, gắn với việc quản lý, chăm sóc và bảo vệ công trình sau triển khai.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nhân rộng mô hình, Hội LHPN thành phố chú trọng tăng cường công tác truyền thông thực hiện mô hình gắn với tuyên truyền đảm bảo an toàn hành lang đường sắt trong các hoạt động của các cấp Hội; việc triển khai thực hiện mô hình “Đường tàu-Đường hoa” là phần việc của mỗi cấp Hội tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Phát động trong cán bộ, hội viên phụ nữ hằng tuần/ tháng ra quân dọn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh, sạch tại khu vực hành lang đường sắt; thực hiện nghiêm túc pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt, không lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn đường sắt. Đông thời, thường xuyên, theo dõi việc duy trì thực hiện mô hình. Công tác kiểm tra giám sát sẽ được triển khai lồng ghép vào các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo kết quả triển khai theo định kỳ 6 tháng/năm.

“Đường tàu-Đường hoa” là một mô hình thiết thực và có ý nghĩa, góp phần tạo môi trường thân thiện, mỹ quan cho khu vực có đường sắt đi qua tại mỗi địa phương, được đông đảo các tổ chức đoàn thể, người dân địa phương sinh sống dọc hai bên đường sắt ủng hộ và hưởng ứng.

DÂN HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.