Tiếp tục hoàn thiện chính sách tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế

.

Ngày 9-11, phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế liên quan đến thực hiện các quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ngành trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như triển khai hiệu quả bước đầu trong cơ chế tự chủ tài chính của ngành.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Y tế vào ngày 9-11. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Qua các ý kiến, kiến nghị đề xuất của ngành y tế và các thành viên đoàn giám sát của HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị ngành y tế cần tập trung nghiên cứu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 1488/ÐA-UBND của thành phố về sắp xếp đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở trong giai đoạn 2022-2026 bảo đảm hiệu quả; chủ động rà soát danh mục sự nghiệp công sử dụng dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) thuộc lĩnh vực y tế - dân số để điều chỉnh, bổ sung danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Thường trực HĐND thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp các cơ quan của thành phố nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với lĩnh vực y tế; trong đó quan tâm đến các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, phí, tín dụng... Nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế trong thời gian đến.

“Với vai trò là cơ quan quản lý, ngành y tế sớm tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách nhằm bảo đảm đội ngũ y bác sĩ trong việc đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, nhất là đối với các cơ sở y tế tuyến quận, huyện, phường, xã, là điều kiện cần thiết để từng bước nâng tỷ lệ đơn vị và mức tự chủ tài chính tại các cơ sở y tế này”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố, để tránh tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, ngành y tế cần triển khai thực hiện hiệu quả đề án Bệnh viện vệ tinh tiếp tục đầu tư từ NSNN cho phát triển tuyến y tế cơ sở, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên.

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập cần triển khai các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính, quản lý tài sản công của đơn vị; ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công, xác định rõ thầm quyền, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, đặc biệt nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu...

Theo đánh giá của Sở Y tế thành phố, việc thực hiện cơ chế tự chủ tại  đơn vị sự nghiệp công lập bước đầu giúp các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sử dụng nguồn nhân lực và tài chính có hiệu quả…

Tuy nhiên, việc đổi mới cơ chế tài chính còn nhiều bất cập, hạn chế như: mức độ tự chủ chưa cao; nguồn thu sự nghiệp còn thấp; chưa có bước chuyển biến mang tính đột phá; chưa thực sự đồng bộ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế với tự chủ về tài chính.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.