5 năm thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW

Không ngừng đầu tư, phát triển mạng lưới y tế

.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về việc triển khai Nghị quyết 43/NQ-TW  của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bám sát Kế hoạch số 3620/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, phát triển Đà Nẵng thành trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu, chất lượng cao gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hướng đến xây dựng thành phố đáng sống”, Sở Y tế lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả các mặt công tác trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Là lực lượng ở tuyến đầu chống dịch và chịu tác động trực tiếp của Covid-19, cán bộ, nhân viên y tế thành phố vừa thực hiện công tác chuyên môn y tế theo thường quy, vừa tham gia chống dịch, đồng thời tiếp tục phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh các tuyến, nhất là tuyến y tế cơ sở; ứng dụng các kỹ thuật y học ngang tầm khu vực; bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho người dân; tiếp tục đầu tư, nâng cấp các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Theo bác sĩ Trần Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, trong thời gian hai năm 2020-2021, do ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, Đảng ủy sở đã bám sát theo các quy định về sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống Covid-19 của Trung ương và địa phương. Ngành y tế đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phân công hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng. Đảng ủy Sở Y tế ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/ĐU ngày 16-7-2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 để cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ Chương trình hành động của Đảng ủy Sở Y tế đề ra, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Đảng ủy Sở Y tế đã lãnh đạo tập trung tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành và có sự phối hợp quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời tăng cường thu hút, đào tạo, kết hợp với luân phiên, luân chuyển cán bộ nhằm rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, năng lực quản lý cho cán bộ y tế, bảo đảm số lượng và chất lượng cán bộ y tế cho các chuyên ngành, lĩnh vực, y tế tuyến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành y tế thành phố.

Ngành y tế không ngừng đẩy mạnh phát triển chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực dự phòng và điều trị, tăng cường quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với đẩy mạnh các giải pháp làm tăng sự hài lòng của người bệnh, nhân dân. Đổi mới và chuyển đổi mô hình cung ứng dịch vụ y tế, ưu tiên triển khai các trung tâm y tế chuyên sâu, mô hình bệnh viện đa trung tâm, phát triển du lịch khám, chữa bệnh nhằm từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế của khu vực trong và ngoài nước.

Hằng năm, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch chuyên môn và kinh phí để chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ngay từ đầu năm; tham mưu UBND thành phố để chỉ đạo kịp thời UBND quận, huyện, sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch. Đơn vị tiếp tục tổ chức giám sát dịch tễ chặt chẽ để phát hiện sớm bệnh nhân và xử lý kịp thời. Từ đầu năm 2020, đã thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm, lấy và gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm bệnh do vi-rút Zika và Chikungunya, tay chân miệng, bạch hầu, ho gà, cúm... Công tác truyền thông phòng chống dịch tiếp tục duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức và đạt hiệu quả trong nâng cao nhận thức người dân và đồng thuận trong xã hội trong phòng, chống dịch. Các trung tâm y tế quận, huyện tiếp tục thực hiện kế hoạch đơn vị vệ tinh đối với bệnh viện hạt nhân tuyến thành phố để triển khai đào tạo thực hành, chuyển giao kỹ thuật theo phân tuyến. Các bệnh viện tuyến trên chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu…

Trong giai đoạn nửa sau nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Y tế tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025; Xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Sở Y tế hằng năm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tổ chức, hoạt động của Đảng bộ Sở Y tế và toàn ngành y tế các kế hoạch, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, cơ quan quản lý các cấp. Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ.

“Thời gian đến, đơn vị tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống y tế thành phố cả dự phòng và điều trị; đầu tư phát triển mạnh dịch vụ y tế, phát triển kỹ thuật y tế theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu. Đồng thời xây dựng Đảng bộ Sở Y tế thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”, Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thanh Thủy nhấn mạnh.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.