.

Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

Ngày 11-1, tại Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Công đoàn năm 2016 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) thành phố tổ chức, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Năm 2017 được xác định là “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Vì vậy, Công đoàn các KCN&CX thành phố cần chủ động phối hợp với Công đoàn cơ sở (CĐCS) đồng hành với doanh nghiệp, đơn vị chăm lo giải quyết, bảo đảm việc làm, nâng cao điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; đặc biệt tổ chức chăm lo tốt trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và chương trình “Tết sum vầy 2017”... Song song đó, các tổ chức Công đoàn chủ động phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm chào mừng Đại hội CĐCS, tiến tới Đại hội Công đoàn các KCN&CX và Công đoàn thành phố…  

Năm 2016, Công đoàn các cấp trong KCN&CX thành phố đã hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động từng bước được quan tâm và chú trọng. Các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS đều đạt và vượt mức kế hoạch của thành phố… Tại hội nghị, các CĐCS trực thuộc Công đoàn các KCN&CX thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Dịp này, 2 tập thể, 2 cá nhân nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016. Liên đoàn Lao động thành phố cũng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016… 

TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.