.
Quận Sơn Trà

Triển khai mô hình "Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình"

Ngày 16-3, tại hội nghị triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” và chương trình “Thành phố 4 an”, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà đề ra kế hoạch thực hiện mô hình “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình”.

Theo đó, trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” và 4 lĩnh vực trong chương trình “Thành phố 4 an”, các khu dân cư sẽ chọn những việc làm tốt cụ thể trong hoạt động công tác, trong sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày của cán bộ, nhân dân trên địa bàn để ghi nhận, biểu dương và nhân rộng. Trong đó, trọng tâm là phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống gia đình; xây dựng gia đình văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe cộng đồng, phát huy tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, tương thân tương ái; tham gia bảo vệ, xây dựng cảnh quang môi trường xanh-sạch-đẹp; tham gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; phát huy dân chủ, tích cực tham gia quản lý địa bàn, giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú; thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà, mô hình này sẽ được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đến Ban công tác Mặt trận khu dân cư và từng người dân nhằm phát huy tính tự quản, tham gia quản lý, nắm bắt tình hình trên địa bàn dân cư; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt” trong nhân dân.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.