.

Vốn đầu tư phát triển đạt trên 6.000 tỷ đồng

.

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết, quý 1-2017, nguồn vốn đầu tư phát triển ở thành phố thực hiện được 6.188 tỷ đồng, tăng 4,64% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 1.512 tỷ đồng, tăng 6,43%; vốn ngoài Nhà nước đạt 4.026 tỷ đồng, tăng 3,63%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 650 tỷ đồng, tăng 6,87% so với quý 1-2016. Cơ cấu vốn đầu tư phát triển tập trung các hạng mục, công trình xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 70,19%, tương đương 4.343 tỷ đồng.

Một số công trình trọng điểm bảo đảm được nguồn vốn thi công như dự án nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn đã thực hiện 20,2 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày 30-4-2017. Dự án hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, giá trị công trình thực hiện được 4,1 tỷ đồng, đạt 3,46% tổng mức đầu tư. Dự kiến công trình hoàn thành trước ngày 30-9-2017 để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC. Nhóm công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, trong đó cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường đầu tư hơn 240 tỷ đồng được các các nhà thầu gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành chậm nhất vào quý 2 năm 2017.

TRIỆU TÙNG
 

;
.
.
.
.
.