.

Khai trương dịch vụ công cấp độ 4 về giấy phép kinh doanh, phù hiệu xe

.

Bộ Giao thông Vận tải chính thức khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu phù hiệu xe ôtô trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông Vận tải tại địa chỉ dichvucong.mt.gov.vn vào sáng ngày 25/11.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu phù hiệu xe ôtô đã được khai trương. (Ảnh: Vietnam+)
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu phù hiệu xe ôtô đã được khai trương. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đó, hệ thống có 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 áp dụng cho 10 thủ tục hành chính (trong đó có 4 thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, 2 thủ tục cấp biển hiệu và 4 thủ tục cấp phù hiệu). Hệ thống được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất về nền tảng phát triển, các ứng dụng dùng chung và các công cụ tương tác với người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Hệ thống đảm bảo toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, thông báo tình trạng thực hiện thủ tục hành chính và trả kết quả được thực hiện trên mạng; cung cấp công cụ xác nhận thông tin giữa các Sở Giao thông vận tải; tích hợp số liệu xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông; tích hợp dữ liệu về giám sát hành trình, dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông.

Được biết, hệ thống được triển khai thí điểm tại 5 Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, sau đó mở rộng triển khai tại tất cả các Sở Giao thông Vận tải từ ngày 01/01/2017.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chương trình dịch vụ công trực tuyến 2016-2017 và thời gian qua triển khai thực hiện cơ bản các dịch vụ công trực tuyến của Bộ, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục ngày càng hoàn thiện hơn về mặt công nghệ cho người dân và doanh nghiệp, từ chỗ làm thí điểm sẽ nhân rộng ra tất cả Sở Giao thông Vận tải trên cả nước và coi đây là dịch vụ công phục vụ nhân dân.

Để hoàn thiện dịch vụ công, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản pháp luật triển khai dịch vụ công, mặc dù cơ chế chính sách thay đổi thường xuyên tuy nhiên Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh việc thay đổi không ảnh hưởng đến dịch vụ công này đáp ứng nhu cầu người dân.

“Trong lĩnh vực vận tải có nhiều vấn đề liên quan, Bộ đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải đưa ra dịch vụ công khác trong thời gian tới để hoàn thiện dịch vụ công cấp độ 4 trong lĩnh vực vận tải đồng thời mở rộng thêm các lĩnh vực khác như đăng kiểm nhằm rút giảm chi phí và thời gian,” Thứ trưởng Trường cho biết.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.