.

Chuyển giao phần mềm quản lý trạm viễn thông sang Lào

.

Qua đề nghị hỗ trợ hợp tác trong lĩnh vực viễn thông của tỉnh Savannakhet (Lào), Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) thành phố Đà Nẵng đã chuyển giao phần mềm quản lý trạm thu phát tín hiệu viễn thông (BTS).

Sở TT-TT thành phố Đà Nẵng và Sở Bưu chính-Viễn thông tỉnh Savannakhet cũng ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các nội dung mà tỉnh Savannakhet quan tâm là công tác quản lý Nhà nước về quản lý hoạt động trạm BTS, mạng Internet và phát triển nguồn nhân lực.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.