.
Pháp luật & Công dân

4 nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng

Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện có hiệu lực thi hành từ ngày 25-4-2017.

Theo đó, danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm nhóm thiết bị gia dụng: đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: máy photocopy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay. Nhóm thiết bị công nghiệp: máy biến áp phân phối, động cơ điện. Nhóm phương tiện giao thông vận tải: ô-tô con loại 9 chỗ trở xuống, mô-tô, xe máy.

Về lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp, Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg quy định cụ thể:

Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp sau: đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện; thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31-12-2019 đối với sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ; thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 1-1-2020 đối với sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.

Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với tủ giữ lạnh thương mại; thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với máy photocopy, màn hình máy tính, máy in; thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với máy tính xách tay đến hết ngày 31-12-2019; thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với máy tính xách tay từ ngày 1-1-2020.

Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải (sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới): thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với ô-tô con loại 7 chỗ trở xuống; thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với ô-tô con loại trên 7-9 chỗ đến hết ngày 31-12-2017; mô-tô, xe máy đến hết ngày 31-12-2019; thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với: ô-tô con loại trên 7-9 chỗ từ ngày 1-1-2018, mô-tô và xe máy từ ngày 1-1-2020.

Về lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu: Đối với nhóm thiết bị gia dụng: không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (trừ những phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 4 Điều 3).
Đối với các nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại: không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (trừ những phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 4 Điều 3).

Đối với các sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt): Không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60W.

Ngoài ra, đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay: lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ được quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Theo Quyết định trên, để hỗ trợ thực hiện dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, Chính phủ quy định thực hiện các giải pháp: đầu tư xây dựng các cơ sở thử nghiệm chuyên ngành và trang thiết bị để thực hiện kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận hiệu suất năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng theo lộ trình; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. Đồng thời, tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin rộng rãi về phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; xây dựng các dự án thúc đẩy hoạt động dán nhãn năng lượng cho các đối tượng theo lộ trình quy định tại Quyết định này.

TH.S tổng hợp

;
.
.
.
.
.