.

Yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng trục lợi quỹ BHYT

.

Tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố diễn ra ngày 17-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên yêu cầu kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT); đồng thời các sở, ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với BHXH thành phố trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách trên tinh thần chỉ đạo “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, đơn vị liên quan phải tích cực phối hợp, rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Theo ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố, trong những năm qua, ngành BHXH chủ động đề ra các giải pháp nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công tác đôn đốc, thu nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được tập trung thực hiện. Các chế độ, chính sách của người tham gia được thực hiện kịp thời, bảo đảm quyền lợi.

Tính đến cuối năm 2016, toàn thành phố có 218.276 người cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (tăng 7,1% so với năm 2015), hơn 1 triệu người tham gia BHYT (đạt 96,4% độ bao phủ BHYT toàn thành phố), cấp sổ BHXH mới cho 37.653 người; chi trả trợ cấp thất nghiệp hằng tháng cho hơn 4.100 người.

Tuy nhiên, theo ông Hiệp, ngành BHXH hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: tình trạng doanh nghiệp phá sản, giải thể do kinh doanh khó khăn ảnh hưởng đến công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; số nợ các loại bảo hiểm vẫn cao, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, không đáp ứng yêu cầu làm việc...

PHAN CHUNG

 

;
.
.
.
.
.