.

Giao thêm đất mở rộng dự án Trung tâm Tim mạch

.

ĐNĐT - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký Quyết định số 1540/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty CP Vinafor Đà Nẵng đang quản lý tại số 138 Hải Phòng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) để bổ sung dự án xây dựng Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo đó, khu đất 138 Hải Phòng có diện tích 1.594m2 được UBND thành phố Đà Nẵng giao cho Công ty CP Vinafor Đà Nẵng quản lý theo Quyết định số 7198/QĐ-UBND ngày 19-9-2009.

UBND thành phố giao Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ nhà, vật kiến trúc trên đất đối với khu nhà, đất nêu trên cho Công ty CP Vinafor Đà Nẵng theo quy định; đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý chặt chẽ khu đất thu hồi sau khi bàn giao.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.