Infographic - Quy định mới về mức thu lệ phí đổi bằng lái xe

ĐNO - Kể từ ngày 1-12-2023 đến hết ngày 31-12-2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp đổi bằng lái xe.

Đồ Họa: QUANG THẢO - BT

;
;
.
.
.
.
.