Infographic - Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

ĐNO - Theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đà Nẵng định hướng xây dựng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực.

 

Đồ hoạ: LÊ THANH - BT

;
;
.
.
.
.