Linh thiêng lễ Chào cờ của quân dân trên đảo Trường Sa

.

Lễ chào cờ Tổ quốc của các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thường diễn ra vào sáng thứ hai hàng tuần, dịp đầu năm mới và những ngày lễ lớn của đất nước.

Lễ chào cờ Tổ quốc của các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thường diễn ra vào sáng thứ hai hàng tuần, dịp đầu năm mới và những ngày lễ lớn của đất nước.
Lễ chào cờ Tổ quốc của các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) thường diễn ra vào sáng thứ hai hàng tuần, dịp đầu năm mới và những ngày lễ lớn của đất nước.
Nghi thức duyệt đội ngũ sau lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Đông (quần đảo Trường Sa). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Nghi thức duyệt đội ngũ sau lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Đông (quần đảo Trường Sa). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Nghi thức duyệt đội ngũ sau lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Đông (quần đảo Trường Sa). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Nghi thức duyệt đội ngũ sau lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Đông (quần đảo Trường Sa). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Thượng úy Mai Xuân Hải (bên phải ảnh) tuyên thệ 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa Đông (quần đảo Trường Sa). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Thượng úy Mai Xuân Hải (bên phải ảnh) tuyên thệ 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa Đông (quần đảo Trường Sa). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Trước cột chủ quyền và lá quốc kỳ mang bóng hình Tổ quốc, đứng nghiêm trang mắt hướng nhìn cờ, nhạc quốc ca cất lên vang vọng, trong lòng mỗi người dân cùng các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo đều cảm thấy tự hào mình là một người con nước Việt, nguyện đem hết sức mình dựng xây, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Trước cột chủ quyền và lá quốc kỳ mang bóng hình Tổ quốc, đứng nghiêm trang mắt hướng nhìn cờ, nhạc quốc ca cất lên vang vọng, trong lòng mỗi người dân cùng các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo đều cảm thấy tự hào mình là một người con nước Việt, nguyện đem hết sức mình dựng xây, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Quang cảnh lễ chào cờ thứ hai hàng tuần trên đảo Trường Sa Lớn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Quang cảnh lễ chào cờ thứ hai hàng tuần trên đảo Trường Sa Lớn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Lễ chào cờ với sự tham dự của tất cả các lực lượng quân dân trên đảo Trường Sa Lớn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Lễ chào cờ với sự tham dự của tất cả các lực lượng quân dân trên đảo Trường Sa Lớn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Trước cột chủ quyền và lá quốc kì mang bóng hình Tổ quốc, đứng nghiêm trang mắt hướng nhìn cờ, nhạc quốc ca cất lên vang vọng, trong lòng mỗi người dân cùng các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo đều cảm thấy tự hào mình là một người con nước Việt, nguyện đem hết sức mình dựng xây, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Trước cột chủ quyền và lá quốc kì mang bóng hình Tổ quốc, đứng nghiêm trang mắt hướng nhìn cờ, nhạc quốc ca cất lên vang vọng, trong lòng mỗi người dân cùng các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo đều cảm thấy tự hào mình là một người con nước Việt, nguyện đem hết sức mình dựng xây, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Toàn cảnh lễ chào cờ thứ hai hàng tuần trên đảo Trường Sa Lớn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Toàn cảnh lễ chào cờ thứ hai hàng tuần trên đảo Trường Sa Lớn. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

 Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.