Đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội

.

ĐNO - Để có được hạ tầng đồng bộ, bài bản - tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay, thành phố đã huy động nhiều nguồn lực từ Trung ương, địa phương và vốn ưu đãi của các tổ chức quốc tế. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030, thành phố tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng. Đây là một trong 5 mục tiêu quan trọng mà Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đề ra.

X.S (tổng hợp)

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích