Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI Nguyễn Văn Quảng trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI

.

ĐNO - Sáng 21-10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI Nguyễn Văn Quảng trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

ĐNO

;
;
.
.
.
.
.