Xây dựng Đà Nẵng thành đô thị động lực của miền Trung - Tây Nguyên

.

ĐNO Phát huy vai trò đầu tàu, hạt nhân, trở thành đô thị động lực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên là một trong những mục tiêu tổng quát trong phát triển thành phố đến năm 2025 và được nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

X.S (tổng hợp)

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích