Buổi đầu áp dụng mẫu giấy đi đường mới

.

ĐNO - Ngay sau khi mẫu giấy đi đường mới có hiệu lực từ 12 giờ ngày 6-8, công tác kiểm tra việc lưu thông qua các chốt kiểm được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc. Đa số người dân nắm rõ về quy định, sử dụng mẫu giấy mới để lưu thông.

Video: VĂN HOÀNG - XUÂN DŨNG

Lượng người, phương tiện lưu thông trên các tuyến đường giảm so với những ngày trước.
Lượng người, phương tiện lưu thông trên các tuyến đường giảm so với những ngày trước.
Người dân lưu thông qua các chốt kiểm soát chấp hành quy định về giấy đi đường mới nghiêm túc, không xảy ra tình trạng chống đối, ra đường sai mục đích.
Người dân lưu thông qua các chốt kiểm soát chấp hành quy định về giấy đi đường mới nghiêm túc, không xảy ra tình trạng chống đối, ra đường sai mục đích.
Đoàn viên, thanh niên tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường mới của người dân tại các chốt kiểm soát Covid-19
Đoàn viên, thanh niên tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường mới của người dân tại các chốt kiểm soát Covid-19
Lực lượng tại chốt tuyến đường Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê) kiểm tra giấy đi đường mới của người dân.
Lực lượng tại chốt tuyến đường Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê) kiểm tra giấy đi đường mới của người dân.
Bảng tuyên truyền mức xử phạt hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch được đặt tại một số chốt để nâng cao y thức người dân.
Bảng tuyên truyền mức xử phạt hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch được đặt tại một số chốt để nâng cao y thức người dân.
Người dân đến UBND phường Nam Dương (quận Hải Châu) xin giấy đi đường trong chiều 6-8.
Người dân đến UBND phường Nam Dương (quận Hải Châu) nhận giấy đi đường trong chiều 6-8.
Người dân đến đăng ký giấy đi đường mới được yêu cầu khai báo y tế, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách.
Người dân đến đăng ký giấy đi đường mới được yêu cầu khai báo y tế, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách.
Một người dân đến đăng ký cấp mẫu giấy đi đường mới tại UBND phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) trong chiều 6-8.
Một người dân đến đăng ký cấp mẫu giấy đi đường mới tại UBND phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) trong chiều 6-8.

 XUÂN DŨNG - VĂN HOÀNG thực hiện

;
;
.
.
.
.
.