Thông báo thể lệ cuộc thi báo chí chủ đề "Khát vọng Quảng Nam"

.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII vào cuộc sống; đồng thời hưởng ứng Chỉ thị 08-CT/UBND ngày 13-5-2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng; nhân kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam và hướng đến kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh (1997-2022), 47 năm Ngày giải phóng Quảng Nam (24-3-2022), Báo Quảng Nam tổ chức cuộc thi báo chí chủ đề “Khát vọng Quảng Nam”, cụ thể như sau:

I- CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CUỘC THI

1. Chủ đề cuộc thi: KHÁT VỌNG QUẢNG NAM

2. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 21-6-2021 đến 31-12-2021.

3. Đối tượng dự thi:

- Là công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài có tác phẩm đáp ứng yêu cầu của Thể lệ cuộc thi.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

- Tác giả, nhóm tác giả dự thi không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác có liên quan.

4. Phạm vi cuộc thi:

- Cuộc thi dành cho các tác phẩm gửi đến Báo Quảng Nam đáp ứng yêu cầu Thể lệ cuộc thi và được biên tập, công bố trên chuyên mục “Cuộc thi báo chí Khát vọng Quảng Nam” của các ấn phẩm báo in và Báo Quảng Nam điện tử (địa chỉ baoquangnam.vn); từ ngày 21-6-2021 đến 31-12-2021.

- Không chấp nhận tác phẩm đã và sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng khác trong thời gian Báo Quảng Nam tổ chức cuộc thi. Trường hợp phát hiện tác phẩm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không chấm chọn và trao giải thưởng.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TÁC PHẢM  DỰ THI

1. Chủ đề:  Tác phẩm dự thi  phù hợp với chủ đề cuộc thi “Khát vọng Quảng Nam”; trong đó, ưu tiên các lĩnh vực sau:

1.1. Chủ trương, giải pháp nổi bật, có tính sáng tạo và khả tthi nhằm hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam: “Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Nam trở thành một trong những tỉnh phát triển khá của cả nước”.

1.2. Những sáng kiến, đề xuất có và nỗ lực hành động trong thực tiễn về việc triển khai thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ đột phá chiến lược của Quảng Nam: (1) Xây dựng hệ thống kế cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; (2) Chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (3) Cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp sáng tạo.  Việc đề xuất, lựa chọn và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột phá của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

1.3. Những gợi ý, đề xuất về quy hoạch phát triển vùng Đông, vùng Tây; quy hoạch phát triển đô thị; quy hoạch, tổ chức không gian và cảnh quan ven sông, ven biển.

1.4. Những mô hình, điển hình tiêu biểu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sáng kiến và ý chí, quyết tâm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

1.5. Những mô hình, điển hình tiêu biểu thể hiện khát vọng, ý chí, bản lĩnh, sáng tạo của người Quảng Nam trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: giảm nghèo bền vững, khởi nghiệp - sáng tạo, nông nghiệp, du lịch, phát triển doanh nghiệp...

2. Nội dung:

-  Thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Phù hợp với những định hướng lớn về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Quảng Nam.

- Có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội.

3. Hình thức:

3.1.Đối với báo in:

- Tác phẩm dự thi có thể thực hiện bằng các thể tài, thể loại báo chí, gồm:  Bài phản ánh; ký báo chí (phóng sự, bút ký, ký sự, ghi chép); phỏng vấn; chính luận (chuyên luận, bình luận).

- Bài dự thi tối đa 1.000 chữ; riêng các tác phẩm thuộc thể tài ký báo chí, tối đa là 1.300 chữ. Nếu là bài nhiều kỳ, thì tối đa là 4 kỳ, mỗi kỳ tối đa 1.000 chữ.

3.2. Đối với báo điện tử:  Tác phẩm dự thi có thể trình bày với các thể loại  bài phản ánh (kết hợp video, đồ họa, hình ảnh), emagazine, longfrom, phóng sự truyền hình có độ dài từ  1 phút đến 3 phút.

III. QUY ĐỊNH VỀ NHẬN VÀ CÔNG BỐ TÁC PHẨM DỰ THI

- Thời hạn nhận tác phẩm: Từ khi công bố Thể lệ đến hết ngày 30-12-2021.

- Nơi nhận tác phẩm: Báo Quảng Nam, 142 Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Email: toasoan@baoquangnam.vn

- Tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi ngoài bút danh phải ghi rõ tên thật, địa chỉ, điện thoại, email để Ban Tổ chức liên lạc khi cần thiết.

- Tác phẩm dự thi phải chú thích rõ: Bài tham dự cuộc thi báo chí “Khát vọng Quảng Nam” .

- Tác phẩm dự thi, nếu đạt chất lượng, Báo Quảng Nam sẽ biên tập, đăng tải trên chuyên mục “Tác phẩm dự thi Khát vọng Quảng Nam”  trên các sản phẩm báo in và trang chủ Báo Quảng Nam điện tử; tác giả sẽ được nhận nhuận bút theo quy định.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO THƯỞNG

1 giải Nhất: 10.000.000đ;

2 giải Nhì: 7.000.000đ/giải;

2 giải Ba: 5.000.000đ/giải;

3 giải Khuyến khích: 3.000.000đ/giải.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức chấm chọn, tổng kết và trao thưởng vào dịp chào mừng kỷ niệm  25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam và 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24-3-2022). 

;
;
.
.
.
.
.