.

Phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" 2015

.

Sáng 7-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2015 bắt đầu từ 17-10 đến 18-11.

Mục tiêu của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay nhằm tạo thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo, góp phần xóa hết 100% hộ nghèo theo tiêu chuẩn hiện nay và chuẩn bị cho công tác xóa hơn 23.000 hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố sẽ thực hiện từ năm 2016. Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” của thành phố kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng các nhà hảo tâm tiếp tục hưởng ứng ủng hộ ít nhất một ngày lương, ngày công vào Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố.

Tại buổi phát động, lãnh đạo Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố cam kết sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và xem đây là tiêu chí xem xét đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng vào cuối năm. Theo thống kê của Ban Phong trào thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, năm 2014 Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố có 61/87 đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, Mặt trận các cấp của thành phố đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 30 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này đã hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo cải thiện về nhà ở, có phương tiện mưu sinh, hỗ trợ học bổng cho con em hộ nghèo và hỗ trợ hộ nghèo gặp khó khăn đột xuất. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn hỗ trợ 1,75 tỷ đồng xây dựng 82 nhà trong chương trình của thành phố về xây dựng và sửa chữa 1.000 nhà cho đối tượng chính sách.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.