.

Hôm nay (28-1), công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư

.

Ngày 27-1, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. 			                Ảnh: TTXVN
Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: TTXVN

Theo chương trình, hôm nay (28-1), Đại hội lần thứ XII của Đảng tiến hành phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với việc biểu quyết kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình bày diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20 đến 28-1 tại thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng hướng về Đại hội. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội XII của Đảng thể hiện rõ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

N.THÀNH - V.DŨNG

;
.
.
.
.
.