Đổi mới cách dạy bồi dưỡng chính trị hè

Ngày 14-6, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo họp bàn về việc phối hợp tổ chức hoạt động bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đặng Việt Dũng yêu cầu, cần phải đổi mới hoạt động bồi dưỡng chính trị hè sao cho hấp dẫn và bổ ích hơn. Qua các buổi học, cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục phải nắm được những nội dung cơ bản, quan điểm trong các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 và 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời, cần tập trung vào những vấn đề quan tâm của ngành giáo dục như đạo đức nhà giáo, văn hóa học đường… Nội dung bồi dưỡng phải được thực hiện ở tất cả các cấp, bậc học, bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với đối tượng, cập nhập thông tin, kiến thức mới, hướng vào việc phục vụ công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

Được biết, đối tượng bồi dưỡng là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp, bậc, ngành học. Riêng những cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt các nghị quyết nêu trên có xác nhận của tổ chức Đảng nơi sinh hoạt, công tác thì được miễn dự các buổi học này. Dự kiến lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức trong tháng 8. Kết quả học tập ở các cấp, bậc học phải được gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 30-8.

PHƯƠNG MINH

;
.
.
.
.
.
.