Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao

.

Ngày 7-9, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho ông Nguyễn Huy Tiến (bên trái) và ông Nguyễn Văn Quảng (bên phải). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho ông Nguyễn Huy Tiến (bên trái) và ông Nguyễn Văn Quảng (bên phải). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tiến, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; ông Nguyễn Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Dự Lễ trao quyết định có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng các ông Nguyễn Huy Tiến và Nguyễn Văn Quảng vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đánh giá cao Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự, thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc bổ nhiệm cũng chính là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của các ông Nguyễn Huy Tiến và Nguyễn Văn Quảng đối với ngành kiểm sát nước nhà.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới, các ông Nguyễn Huy Tiến và Nguyễn Văn Quảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, phải tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; tích cực nghiên cứu, chủ động cùng tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng nêu rõ các ông Nguyễn Huy Tiến và Nguyễn Văn Quảng cần nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đổi mới các mặt công tác, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như Bác Hồ kính yêu đã dạy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng hứa sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức của người cán bộ kiểm sát, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nâng cao năng lực trình độ và phương pháp lãnh đạo, làm việc với trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.