Xử lý vướng mắc trong thi công trạm xử lý nước thải Liên Chiểu

.

Ngày 28-12, kiểm tra thực tế tình hình giải phóng mặt bằng và thi công dự án Trạm xử lý nước thải (XLNT) Liên Chiểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng yêu cầu hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu thông báo, vận động các hộ giải tỏa còn lại sớm bàn giao mặt bằng. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư (TĐC) phía nam đường Nguyễn Tất Thành để sớm có đất TĐC cho các hộ giải tỏa. Nhà thầu xây dựng bàn tiến độ thi công chi tiết theo tiến độ giải phóng mặt bằng.

Những vị trí nào đã có mặt bằng thì triển khai đổ đất san nền và thi công toàn diện trên tất cả các tuyến. Để bù tiến độ nhà thầu cần tập trung nhân lực, phương tiện và máy móc để thi công. Đến 15-1-2019, các hộ giải tỏa chưa bàn giao mặt bằng phải được xử lý. Nhà thầu bám sát tiến độ giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công.

Trạm XLNT Liên Chiểu đang được triển khai thi công giai đoạn 1; do bị vướng mặt bằng và thời gian chậm trễ thi công gần 1 năm nên nhà thầu đề nghị giãn tiến độ hoàn thành đến tháng 4-2020, chậm 10 tháng so với thời hạn tháng 6-2019.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.