Kiểm tra xử lý vướng mắc các dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang

.

Chiều 1-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng kiểm tra và xử lý các vướng mắc trong công tác giải tỏa, đền bù ở huyện Hòa Vang.

Dự án Khu dân cư Tây Bắc của khu vực tái định cư số 6 đường 602 có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng vì còn một số diện tích đất canh tác nông nghiệp vệt ngoài dự án. Khu vực dự án cũng có quy hoạch đầu tư cơ sở 2 của Bệnh viện Hòa Vang nhưng chưa lập quy hoạch chi tiết dẫn đến chưa có cơ sở thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng nội dung quy hoạch; giao Sở Y tế sớm lập quy hoạch tổng mặt bằng và lập hồ sơ đầu tư để triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các khu đất công cộng như khu chung cư, sân thể thao, thành phố giao cho cho các đơn vị quản lý tránh để lấn chiếm sử dụng không đúng mục đích.

Kiểm tra dự án Khu du lịch Bà Nà- Suối Mơ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng giao Văn phòng UBND và các đơn vị liên quan kiểm tra các văn bản quy định áp giá trị đền bù cho cây trồng, cụ thể đối với cây dó bầu vốn đã được thành phố thực hiện vào năm 2009 để làm cơ sở giải quyết đền bù tại dự án. Đồng thời đồng ý chủ trương thực hiện giải tỏa thêm 5 hộ gia đình ở vị trí giáp ranh dự án.

Xử lý vướng mắc đền bù cây rừng sản xuất của Công ty CP Lâm đặc sản Quảng Nam thuộc phạm vi giải tỏa đầu tư nghĩa trang An Châu, xã Hòa Phú, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng chỉ đạo thực hiện áp đơn giá đền bù theo quy định. Về tuyến đường công vụ do công ty mở đường giao cho Sở Xây dựng kiểm tra, tính toán định mức khối lượng thực hiện để hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Đối với công trình Khu căn cứ Huyện ủy Hòa Vang (xã Hòa Phú) và Tượng đài chiến thắng (xã Hòa Ninh), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng giao huyện Hòa Vang lập các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng, báo cáo hiện trạng sử dụng đất để điều chỉnh quy mô dự án, công trình phù hợp đáp ứng các quy định về bảo tồn di tích.

TRIỆU TÙNG
 

 

;
;
.
.
.
.
.