Xử lý nghiêm xả nước thải vào cống thoát nước mưa

.

UBND thành phố vừa có Công văn số 2248/UBND-SXD ngày 9-4-2019 về phương án xử lý tình trạng nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải Sơn Trà tràn tại các cơ cấu tách dòng nước thải và nước mưa (CSO) của âu thuyền Thọ Quang.

Theo đó, giải pháp trước mắt là tận dụng hệ thống thoát nước mưa hiện có trên đường Phạm Văn Xảo và Phạm Bằng để thoát một phần nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải Sơn Trà bằng cách xây dựng bổ sung đoạn cống hộp để kéo dài cống thoát nước mưa đường Phạm Bằng ra đến âu thuyền Thọ Quang; xây dựng ngưỡng tràn và lắp đặt đường ống có đường kính 0,4m tách nước thải sinh hoạt của khu vực dân cư phía đông Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang tại các nút giao thông Phạm Văn Xảo - Phạm Bằng, Phạm Văn Xảo - Bùi Quốc Hưng.

UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Thanh tra Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định các doanh nghiệp đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước mưa tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang.

Về giải pháp lâu dài, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông xem xét tận dụng đường ống có đường kính 0,56m hiện trạng để thoát nước thải sau xử lý của Trạm Xử lý nước thải Sơn Trà trong quá trình triển khai thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước phía đông quận Sơn Trà.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.