Quận Hải Châu: 6 tháng, doanh thu từ rác tài nguyên hơn 400 triệu đồng

.

Ngày 17-8, tại hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, vận động sử dụng muỗng không rãnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Hải Châu, UBND quận Hải Châu cho biết, tổng doanh thu từ bán rác tài nguyên của các phường đạt hơn 400 triệu đồng. Nguồn kinh phí thu được chi cho các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường ở các địa bàn dân cư.

Đối với hoạt động vận động các cơ sở kinh doanh ăn uống sử dụng muỗng không rãnh, qua kiểm tra 390 cơ sở trên địa bàn quận, đã có 90% cơ sở đã sử dụng muỗng không rãnh; riêng phường Thanh Bình đạt 100% cơ sở kiểm tra đều sử dụng muỗng không rãnh.

Đồng thời, các phường cũng đã thu hồi 3.855 muỗng có rãnh tại 302 cơ sở, cấp phát 3.760 muỗng không rãnh cho 358 cơ sở. Các đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại gần 2.000 cơ sở kinh doanh ăn uống và đã phát hiện 27 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 101 triệu đồng.  

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.