Bám sát định hướng Nghị quyết số 43-NQ/TW để phát triển Đà Nẵng

.

ĐNO - Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy vào sáng 16-11.

Nội dụng cuộc họp nhằm báo cáo, cho ý kiến nội dung dự thảo Đề cương Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bi
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp sáng 16-11. Ảnh TRỌNG HÙNG

Dự thảo đề cương sẽ quy định một số cơ chế, chính sách về phát triển Đà Nẵng trên các lĩnh vực quản lý về quy hoạch, huy động vốn đầu tư, quản lý tài chính, ngân sách và thí điểm mô hình chính quyền đô thị đối với thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo của UBND thành phố tại cuộc họp cho biết, nội dung dự thảo nghị quyết của Quốc hội bảo đảm tuân thủ Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" với các vấn đề trọng tâm: Thẩm quyền thông qua quy hoạch cục bộ trên cơ sở mục tiêu quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù như huy động nguồn lực đầu tư, quản lý tài chính - ngân sách, chính sách, tiền lương…

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thảo luận và xác định những định hướng mục tiêu quy hoạch thành phố trên tinh thần quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Thành phố đề xuất Quốc hội cho phép Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Căn cứ để đề xuất vấn đề này chính là từ thực tiễn giai đoạn 2009-2015, thành phố thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường đạt hiệu quả. Bộ máy chính quyền được thu gọn, quá trình vận hành thông suốt, chất lượng, hiệu quả công việc có sự chuyển biến tích cực, kinh tế-xã hội có bước phát triển rõ rệt. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng báo cáo một số nội dung liên quan đến Đề cương dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Ảnh TRỌNG HÙNG

Sau khi xem xét nội dung dự thảo, nhằm bảo đảm các quy định của pháp luật, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu lãnh đạo thành phố sớm có văn bản đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 (đang diễn ra) để bổ sung nghị quyết về xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019 (kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV).

Đối với Quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng như các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quy mô dân số, hạ tầng, quy mô đầu tư, huy động nguồn lực…

Về nội dung này, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng, Nghị quyết số 43-NQ/TW được xây dựng với tầm nhìn và kỳ vọng lớn của Bộ Chính trị đối với thành phố Đà Nẵng (trong đó chỉ tiêu tăng trưởng 12% khá cao), do vậy thành phố cần có sự nỗ lực, kiên trì đề ra các chính sách để đạt được các chỉ tiêu đó với những kịch bản tăng trưởng tích cực.

Về hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, thành phố cũng kiên trì bám sát các định hướng trong Nghị quyết số 43-NQ/TW, huy động các nguồn lực đầu tư theo các trụ cột đã được xác định như du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistic, kinh tế biển… để tập trung xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

 TRỌNG HÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.