Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2019

Ngày 16-12, tại thành phố Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2019. Theo thông tin tại hội nghị, năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên, tình hình nhiệm vụ của đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Toàn vùng duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát chặt chẽ tình hình trên biển, trên không, không để bị động bất ngờ, kịp thời tham mưu cho Quân chủng Hải quân và xử lý chính xác các tình huống. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn vùng có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công. Toàn vùng đã nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ xây dựng nền nếp chính quy, quản lý bộ đội, thắt chặt kỷ luật công tác, được các đoàn kiểm tra của Quân chủng, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Vùng 3 Hải quân bảo đảm tốt mọi mặt về công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ có hiệu quả, nhiều mặt hoạt động đạt kết quả tốt. Năm 2019, Đảng bộ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Vùng 3 Hải quân đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị 3 tiêu biểu”; 40 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu khác.

Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 xác định tập trung quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, tình hình nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh chiến đấu cao, chú trọng nâng cao chất lượng làm chủ vũ khí trang bị và khả năng sẵn sàng chiến đấu, thắt chặt kỷ luật công tác, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ đơn vị, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

HOÀNG DIỆU

;
;
.
.
.
.
.