Ông Võ Công Trí giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố

.

Chiều 15-1, Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Liên hiệp Các Hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ tư, phải sang), Chủ tịch Liên hiệp Các Hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh (thứ năm, phải sang) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Võ Công Trí (thứ năm, trái sang).            Ảnh: V.D
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ tư, phải sang), Chủ tịch Liên hiệp Các Hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh (thứ năm, phải sang) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Võ Công Trí (thứ năm, trái sang). Ảnh: V.D

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên hiệp Các Hội KH&KT thành phố bầu ông Võ Công Trí, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức danh Chủ tịch Liên hiệp Các Hội KH&KT thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2019, Liên hiệp Các Hội KH&KT thành phố có nhiều nỗ lực, cố gắng trong hoạt động. Công tác tổ chức của cả hệ thống được tập trung kiện toàn; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được duy trì; hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo đạt hiệu quả khả quan; hoạt động đối ngoại, bồi dưỡng cán bộ, phổ biến kiến thức được chú trọng cải tiến...

Năm 2020, Liên hiệp Các Hội KH&KT thành phố tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động theo định hướng mới của Bộ Chính trị. Trước mắt, trong quý 1 và quý 2, tập trung kiện toàn các trung tâm và đơn vị trực thuộc, tích cực làm việc để các hội thành viên tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Liên hiệp Các Hội KH&KT thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động chính trị-xã hội; nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống và sản xuất; tăng cường hiệu quả công tác tư vấn và phản biện xã hội; thúc đẩy hợp tác, đối ngoại...

V.D

;
;
.
.
.
.
.