Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm

.

Trước sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Công thương, UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, tiêu thụ động vật hoang dã, động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch và thông tin đến các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý; chủ động sắp xếp, thường xuyên tổ chức vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các chợ được phân cấp quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y có biện pháp xử lý dứt điểm các trường hợp giết mổ, sơ chế, sử dụng phương tiện vận chuyển không đúng quy định (giết mổ, sơ chế trên nền nhà, sử dụng phương tiện vận chuyển không đáp ứng quy định…); tăng cường trách nhiệm của công chức, viên chức thú y trong kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm tại cơ sở, bảo đảm không còn tình trạng để sản phẩm động vật sau giết mổ trên nền nhà gây mất vệ sinh, không ATTP.

Rà soát, đánh giá lại điều kiện vệ sinh thú y, ATTP của các cơ sở giết mổ, trên cơ sở đó yêu cầu các cơ sở này thực hiện nâng cấp điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, ATTP theo quy định tại Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm và Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17-9-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và các quy định khác có liên quan.

Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang yêu cầu các hộ kinh doanh đầu tư sạp, trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để bày bán và bảo quản sản phẩm thủy sản, chấm dứt tình trạng bày bán sản phẩm thủy sản trực tiếp trên nền chợ. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp kết cấu hạ tầng kỹ thuật cảng cá, chợ cá Thọ Quang phù hợp với quy chuẩn, quy định về điều kiện ATTP. Tự tổ chức đánh giá điều kiện bảo đảm ATTP của chợ cá, cảng cá theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và khắc phục những nội dung chưa đạt (nếu có); đồng thời lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định.

UBND thành phố giao Ban quản lý ATTP thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, giám sát ATTP; chủ động tham mưu UBND thành phố trong công tác điều hành, chỉ đạo các đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; tăng cường khuyến cáo đến toàn dân thực hiện các biện pháp cụ thể về chăm sóc dinh dưỡng hợp lý và bảo đảm ATTP nhằm góp phần phòng, chống Covid-19; khuyến cáo để phòng ngừa Covid-19 cho đối tượng người hành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

QUỐC DŨNG

;
;
.
.
.
.
.