Tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan lần thứ IX

.

Chiều 10-2, phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy khối Các cơ quan (CCQ) thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác triển khai Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ khối CCQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy khối trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các Ban Xây dựng Đảng tích cực phối hợp, hỗ trợ Đảng ủy khối CCQ thành phố trong việc chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ khối CCQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là công tác nhân sự và văn kiện.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, hiện nay, một số cán bộ, công chức có biểu hiện e ngại trong công tác tham mưu xử lý công việc. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhũng nhiễu trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng ủy khối CCQ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá sát tình hình, làm rõ nguyên nhân, từ đó tham mưu Thường trực Thành ủy hướng giải quyết hiệu quả, hợp lý.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2019, Đảng ủy khối CCQ đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Đảng ủy khối trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; luôn bám sát chủ trương của Thành ủy, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối; hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Thành ủy giao.

Đảng ủy khối tích cực triển khai công tác chuẩn bị đại hội; lãnh đạo triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Năm 2019, có 18 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 73 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 TCCS Đảng hoàn thành nhiệm vụ.

LAM PHƯƠNG

 

;
;
.
.
.
.
.