Trước tháng 9-2020, hoàn thành các hạng mục sửa chữa Trường Chính trị thành phố

UBND thành phố vừa có Văn bản số 1308/UBND-ĐTĐT về triển khai kết luận của Thường trực Thành ủy về công trình sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành theo quy định việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầu tư cơ sở vật chất, các hạng mục sửa chữa công trình sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị thành phố; tập trung đôn đốc nhà thầu, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, bảo đảm chất lượng, hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào sử dụng trong tháng 5-2020.

Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện nghiêm túc các công việc nêu trên; các cơ quan liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp, kịp thời xử lý, tham mưu cho UBND thành phố giải quyết các vướng mắc phát sinh. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp, Trường Chính trị thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát nhu cầu, đề xuất phương án đầu tư các hạng mục phát sinh phục vụ đại hội (âm thanh, ánh sáng, hệ thống thông tin, an ninh... tại khu vực tổ chức đại hội, trang trí lại hội trường lớn của Trường Chính trị thành phố) bảo đảm tiến độ thực hiện hoàn thành, đưa các hạng mục vào sử  dụng trước tháng 9-2020.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.