Hơn 113.000 người được hỗ trợ vì ảnh hưởng bởi Covid-19

.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ ngày 9-4-2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19, trên nguyên tắc hỗ trợ những người bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, thiếu việc làm, gặp khó khăn không bảo đảm được mức sống tối thiểu do chịu ảnh hưởng từ Covid-19; đồng thời hỗ trợ cho nhóm người đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội... bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đến nay theo danh sách tổng hợp từ các địa phương gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), thành phố có khoảng trên 113.000 trường hợp bị ảnh hưởng dịch cần hỗ trợ.

Trong số này, nhóm người có công với cách mạng là 17.325 người; nhóm bảo trợ xã hội là 28.634 người; nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo là 16.278 hộ; nhóm người lao động là 39.200 người và nhóm hộ kinh doanh cá thể là 12.000 hộ.

Ngoài những nhóm trên, riêng tại Đà Nẵng có thêm một số nhóm đặc thù được nhận trợ cấp thường xuyên theo Nghị quyết của HĐND thành phố gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố; đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thuộc hộ nghèo, cận nghèo; bộ đội phục viên, bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần hưởng trợ cấp hằng tháng; người ngừng việc, người mất sức lao động có thời gian công tác thực tế dưới 15 năm; người hết tuổi lao động, có hoàn cảnh khó khăn đang hưởng trợ cấp hằng tháng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em con hộ nghèo, trẻ em khuyết tật... cũng sẽ nhận được hỗ trợ từ thành phố.

Dự kiến, tổng mức hỗ trợ người dân theo quy định của Chính phủ với thời gian là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020, tổng kinh phí khoảng trên 279 tỷ đồng. Trong số này, ngân sách thành phố 70% tương đương gần 200 tỷ, còn lại là kinh phí Trung ương. Ngoài ra, kinh phí hỗ trợ cho nhóm người nằm ngoài quy định của Trung ương là khoảng 30 tỷ đồng. 

Gói hỗ trợ đã được UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua để sớm giải ngân và triển khai cấp phát tiền cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

TS
 

;
;
.
.
.
.
.