Sử dụng hệ thống chính quyền điện tử để làm việc trực tuyến

.

ĐNO - Ngày 8-4, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Thông tin-Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã làm việc, họp trực tuyến trong thời gian chống dịch Covid 19.

Theo Sở Thông tin-Truyền thông, lãnh đạo và công chức, viên chức (CCVC) làm việc tại nhà sử dụng các công cụ: Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố (tại địa chỉ: egov.danang.gov.vn) để làm việc, cụ thể:

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (web và app mobile) để lập lịch công tác, quản lý, xử lý công việc (cả trao đổi nội bộ) và thực hiện tiếp nhận, xử lý, phê duyệt văn bản thông qua tài khoản được cấp, chữ ký số; sử dụng Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ CCVC để đánh giá kết quả việc làm; theo dõi và phân công công việc xử lý và trả hồ sơ của tổ chức, công dân trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố) và Hệ thống một cửa điện tử; theo dõi và xử lý phản ánh của tổ chức, công dân thông qua Cổng Góp ý Đà Nẵng (https://gopy.danang.gov.vn và app mobile), ứng dụng di động Kuuho và thư điện tử của công dân gửi đến các hộp thư cơ quan.

Lãnh đạo cơ quan phải tham gia vào các nhóm trực tuyến: “Ban Chỉ đạo COVID-19”, “Tin nóng quản lý đô thị” để triển khai công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Sở Thông tin-Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện họp trực tuyến bằng cách sử dụng Hệ thống họp trực tuyến thành phố Đà Nẵng, với 2 mô hình triển khai như sau:

Mô hình 1 (Điểm cầu - Đa điểm cầu): Để tổ chức cho các cuộc họp triển khai tại nhiều vị trí điểm cầu khác nhau. Mô hình này chủ yếu áp dụng đối với những cuộc họp có lãnh đạo UBND thành phố chủ trì. Mô hình này đã thiết lập hạ tầng họp sẵn có tại 2 phòng họp tầng 2 Trung tâm Hành chính thành phố và các phòng họp tại các UBND quận, huyện.

Mô hình 2 (Điểm cầu - Điện thoại): Để tổ chức cho các cuộc họp trực tuyến có một điểm cầu chính, các điểm. Mô hình này chủ yếu áp dụng đối với những cuộc họp do sở, ban, ngành, quận, huyện chủ trì. Mô hình này đã và đang thiết lập mỗi UBND xã, phường: Triển khai cài đặt trên một máy tính xách tay để tham gia họp trực tuyến với UBND thành phố, UBND quận, huyện.

Sở Thông tin-Truyền thông đề nghị sử dụng các phần mềm thương mại phổ biến (Ví dụ: Microsoft Teams, Skype...) để tổ chức cho các cuộc họp quy mô nhỏ nhằm trao đổi công việc giữa các cá nhân, thông tin trao đổi không mật; trong đó tất cả các điểm kết nối đều là thiết bị điện tử cá nhân.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin-Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện triệt để việc tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử ký số của các cơ quan gửi đến đối với danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 1015/UBND-STTTT ngày 22-2-2020.

Đối với văn bản điện tử cần gửi kèm văn bản giấy, các cơ quan ưu tiên xử lý ngay khi nhận được bản điện tử, các cơ quan gửi bản giấy lại sau “thời gian cách ly toàn xã hội”.

Khi cần họp trực tuyến trên Hệ thống họp trực tuyến thành phố; cần thông báo, liên hệ trước ít nhất 1 giờ cho các đầu mối hỗ trợ kỹ thuật.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.