Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu

.

Ngày 7-5, dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, lực lượng vũ trang thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực gác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã báo cáo tình hình địa bàn và kết quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.

Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã triển khai thực hiện tốt các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống Covid-19; phối hợp chặt chẽ các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

HỒNG HẠNH

;
;
.
.
.
.
.