Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW

.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 5-2020.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình quán triệt Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình quán triệt Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 8-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 5-2020.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị “về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;” lãnh đạo Bộ Công thương thông tin chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi của Hiệp định EVFTA; thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra và giải pháp của Việt Nam.”

Quán triệt trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền trong tháng 5, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Công tác tuyên truyền phải định hướng, góp phần tổ chức tốt, động viên, tập hợp được trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; gắn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng với tuyên truyền các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở bằng lập luận khoa học, dẫn chứng cụ thể, sinh động đã khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế...; tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở các cấp, ngành, địa phương; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua.

Trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, đại dịch vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì vậy cần tiếp tục nâng cao ý thức người dân, bảo đảm các điều kiện phòng dịch; tuyên truyền để các cấp cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Chống dịch nhưng nhiệm vụ lớn nhất là sản xuất phải phát triển, đời sống nhân dân được bảo đảm, chống dịch phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại”...


Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.