CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XIII (NHIỆM KỲ 2020-2025)

Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang

.

Quán triệt quan điểm xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân là nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về tư tưởng chính trị, nâng cao bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang thành phố tìm hiểu lịch sử truyền thống tại Bảo tàng  Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5. Ảnh: H.H
Lực lượng vũ trang thành phố tìm hiểu lịch sử truyền thống tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5. Ảnh: H.H

Để làm tốt vấn đề này, công tác Đảng, công tác chính trị được Đảng bộ tăng cường và không ngừng đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực trong những năm qua. Hằng năm, việc tổ chức giáo dục chính trị của các cơ quan, đơn vị được gắn kết chặt chẽ với rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, không ngừng phát huy truyền thống quê hương đất nước, qua đó giữ vững và nâng cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng (2013-2018), nhiều chủ trương mới được tăng cường để định hướng tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ như duy trì “tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “mỗi tuần học một điều luật”, “mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”. Từ đó, 100% cán bộ, đảng viên luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của LLVT thành phố.

Các cấp ủy Đảng trực thuộc đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Chính trị và lực lượng 47 (thuộc Tổng Cục chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam) nhằm tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, góp phần nâng cao nhận thức, cảnh báo và ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đưa tự phê bình và phê bình trở thành công việc thường xuyên trong sinh hoạt Đảng.

Đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp chú trọng nêu gương về tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong sinh hoạt và công tác. Quy chế dân chủ cơ sở được cấp ủy, chỉ huy thực hiện có nền nếp, đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ được tăng cường, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Đảng ủy Quân sự thành phố cũng tập trung nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương xây dựng Đảng bộ Quân sự quận, huyện, chi bộ quân sự phường, xã vững mạnh; nâng cao chất lượng tuyển quân; phát huy trách nhiệm của đảng viên là quân nhân xuất ngũ, quân nhân dự bị.

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của các cơ quan, đơn vị luôn gắn với các cuộc vận động do Trung ương, địa phương phát động. Bằng nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo, phong trào thi đua đã từng bước đi vào nền nếp, có chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy và đảng viên. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng rãi, tạo động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ các cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Có thể khẳng định, sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả về công tác Đảng, công tác chính trị của Đảng ủy quân sự thành phố là động lực mạnh mẽ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, là tiền đề để LLVT thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, trong tình hình mới.

  Thượng  tá Nguyễn Bình Nam
Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng

;
;
.
.
.
.
.