Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa IX diễn ra từ ngày 6 đến 8-7

.

Thường trực HĐND thành phố khóa IX vừa ra thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8-7. Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.