Phát huy vai trò cầu nối của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật

.

ĐNO - Sáng 30-6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2-25 của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên hiệp hội và các hội thành viên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại đại hội. Ảnh: KHANG NINH
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại đại hội. Ảnh: KHANG NINH

Cụ thể, cần củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Liên hiệp hội và các hội thành viên theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp, nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho các hội viên trẻ.

Cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, điều hòa, liên kết các hội thành viên; tích cực tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố những chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển thành phố, trước hết là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo…; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đời sống và sản xuất. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Liên hiệp hội cần chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết 43/NQ-TW về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt là Chương trình 36/CT-TU ngày 13-1-2020 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”, trong đó tập trung vào nghiên cứu, phát triển, ươm tạo khởi nghiệp - đổi mới - sáng tạo và đào tạo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Liên hiệp hội cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án lớn của thành phố như giải pháp phát triển kinh tế đêm; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; các dự án giao thông, quy hoạch, phát triển không gian đô thị; mô hình chính quyền đô thị…

Liên hiệp hội và các hội thành viên cần làm tốt chức năng cầu nối giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với đội ngũ trí thức, giữa đội ngũ trí thức với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức sản xuất; từ đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và phát triển thành phố. 

KHANG NINH

 

;
;
.
.
.
.
.