Đề xuất cho phép công dân các địa phương đang tạm trú tại Đà Nẵng về nơi cư trú

.

ĐNO - Ngày 16-8, UBND thành phố có Tờ trình số 5463/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép công dân của các địa phương đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng được trở về nơi cư trú.

Theo tờ trình này, UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung: Thành phố Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 từ 0 giờ ngày 28-7 đến nay.

Theo đó, tất cả các phương tiện giao thông đi, đến Đà Nẵng đã dừng hoạt động, dẫn đến một số lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên, người dân ngoài thành phố đến làm việc, học tập, thăm thân chưa kịp rời khỏi thành phố Đà Nẵng trở về nơi cư trú. Hiện nay, nhiều người có nguyện vọng về nơi cư trú để tiếp tục ổn định cuộc sống và phòng, chống Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh ở Đà Nẵng còn diễn biến phức tạp.

Xét tình hình thực tế tại địa phương và nhu cầu chính đáng của người dân ngoài thành phố, UBND thành phố kính trình Thủ tướng Chính phủ có chủ trương cho phép người lao động; học sinh, sinh viên và người dân ở các địa phương khác đang tạm trú ở Đà Nẵng được về lại nơi cư trú theo nguyện vọng.

Đồng thời chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố có người dân đang tạm trú ở thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, đón công dân về địa phương theo phương án cụ thể; bảo đảm an toàn phòng, chống Covid-19 theo quy định; chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải mở một số tuyến tàu hỏa đưa người dân từ Đà Nẵng về các địa phương.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.