Hai Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn vào tuần sau

.

 Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng được chọn trả lời chất vấn trong phiên họp của UB Thường vụ Quốc hội diễn ra tuần sau.

Kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 47 (phiên họp tháng 8-2020) của UB Thường vụ Quốc hội vừa được gửi tới các đại biểu Quốc hội. Có hai nhóm vấn đề được chọn cho phiên chất vấn giữa 2 kỳ họp lần này.

Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, có ba nội dung được chọn để chất vấn.

1 - Quản lý, giám sát đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, nâng cao kỷ cương, trách nhiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế và tiêu cực, tham nhũng trong đầu tư công.

2 - Việc ban hành và thực hiện các chính sách hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế do tác động của dịch bệnh Covid-19.

3 - Việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh thu hút có chọn lọc vốn đầu tư nước ngoài.

Trách nhiệm trả lời chính với nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an; Thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH và Bộ trưởng KH-ĐT được chọn trả lời chất vấn trước UB Thường vụ Quốc hội.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH và Bộ trưởng KH-ĐT được chọn trả lời chất vấn trước UB Thường vụ Quốc hội.

Nhóm vấn đề thứ hai được chọn thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, cũng gồm ba nội dung.

Nội dung đầu tiên là việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thứ hai là tình hình lao động, việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các giải pháp trong thời gian tới.

Thứ ba là giải pháp hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cho người lao động, đặc biệt là khu vực nông thôn trong bối cảnh dịch bệnh và biến đổi khí hậu hiện nay.

Trách nhiệm trả lời chính trong nhóm vấn đề này thuộc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Phiên chất vấn dự diễn ra vào ngày 11-8-2020, tại Nhà Quốc hội, được kết nối truyền hình trực tuyến với 63 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về cách thức, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành theo nhóm vấn đề. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo, có thể phát biểu về vấn đề chất vấn không quá 5 phút trước khi đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn. Mỗi lượt có 3 đến 5 đại biểu đặt câu hỏi, mỗi đại biểu nêu chất vấn không quá 1 phút; người bị chất vấn trả lời không quá 3 phút-1 nội dung chất vấn.

Trong quá trình chất vấn, đại biểu Quốc hội có quyền tranh luận đối với người trả lời chất vấn để làm rõ những vấn đề đã được trả lời nhưng chưa thỏa đáng; thời gian tranh luận không quá 2 phút. Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết hoặc kết luận làm cơ sở để giám sát việc thực hiện.

Theo Dân trí

;
;
.
.
.
.
.