VÌ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển

.

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND thành phố và các quận, huyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đóng chân trên địa bàn… giải quyết và xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình hình xảy ra trên biển và khu vực biên giới biển của thành phố.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (thứ hai, phải sang) kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 9 tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (thứ ba, phải sang) kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 9 tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Đơn vị đã xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các ban, ngành, đoàn thể và chủ động xây dựng các mô hình như khu dân cư văn hóa biển; tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn; cảng cá văn hóa; chương trình “Nâng bước em đến trường”; “Con nuôi đồn Biên phòng”; phân công đảng viên các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ khu dân cư các phường ven biển; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn... Nhờ vậy, đã góp phần xây dựng các phong trào và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững niềm tin và là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm bám biển, gắn chặt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên khu vực biên giới biển thuộc thành phố Đà Nẵng, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển thành phố, BĐBP thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, kinh tế nói chung và trên Biển Đông, hải đảo nói riêng. Cùng với đó, nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh chiến lược xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển. Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân cả về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hiệp định, quy chế khu vực biên giới và hướng dẫn thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. BĐBP thành phố tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển. Ảnh: B.V
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển. Ảnh: B.V

BĐBP thành phố không ngừng nâng cao chất lượng công tác nắm tổng hợp, phân tích, dự báo chính xác tình hình, xử lý chặt chẽ đồng bộ, kịp thời mọi diễn biến xảy ra trên biển và khu vực biên giới biển; nắm chắc hoạt động của các đối tượng trên biển, có kế hoạch và các phương án tác chiến hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát, quản lý tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để bị động bất ngờ.

BĐBP thành phố đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng các phương án, kế hoạch để cụ thể hóa chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kinh tế trên biển. Ngoài ra, phối hợp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ven biển, nhất là các công trình cầu tàu, bến cảng chuyên dùng, dịch vụ nghề cá; đẩy mạnh các mô hình nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, phát triển du lịch… để nâng cao đời sống cho nhân dân các phường ven biển.

Dự kiến kỳ họp tới, Quốc hội khóa XIV sẽ thảo luận và thông qua Luật Biên phòng Việt Nam. Sau khi luật ban hành cùng với Luật Biên giới quốc gia và các văn bản pháp luật khác sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai thực hiện chặt chẽ hơn nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP. Khi ban hành Luật Biên phòng, BĐBP thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất để lãnh đạo thành phố triển khai chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn thành phố.

Đại tá TÔN QUỐC KHÁNH
Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố

;
;
.
.
.
.
.